Samenvatting taken bestuur Vianen Vooruit

Marcel Spanjersberg
Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging, aanspreekpunt voor de media en de voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Willem van Heeswijk
Secretaris
De secretaris verzorgt de algemene correspondentie van de vereniging en verzorgt het algemene jaarverslag op de jaarvergadering. Hij is aanspreekpunt voor de ledenadministratie. Hij is verantwoordelijk voor inkoop en verkopen kantine.

Dave van Keijsteren
Penningmeester / Vice Voorzitter
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer en stelt de kascontrolecommissie in staat de financiële cijfers jaarlijks te controleren. De penningmeester is aanspreekpunt voor de financiële administratie en de kassier. Hij is aanspreekpunt voor de sponsorcommissie.

Jeroen Aldenhoven
Accommodatie / ICT / werkploeg
Het bestuurslid accommodatie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het totale sportpark. Tevens is hij verantwoordelijk voor alle ICT gerelateerde zaken. Hij is aanspreekpunt voor de webmaster / ICT beheerder / werkploeg en de lijnentrekkers.

Christian Stoltz
Senioren
Het bestuurslid senioren is aanspreekpunt voor alle senioren, eindverantwoordelijk voor het aanschaffen van voetbalmaterialen en verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken.

Judith Eltink
Jeugdzaken / wedstrijdsecretaris
Het bestuurslid jeugdzaken is afgevaardigde van het hoofdbestuur in het jeugdbestuur. Als wedstrijdsecretaris is zij contactpersoon naar de KNVB en contactpersoon over de wedstrijden en tuchtzaken. Zij is aanspreekpunt voor de consul. Zij is verantwoordelijk voor personeel en planning kantine.

Naomi van Doorn
Vrijwilligerszaken
Het bestuurslid vrijwilligerszaken is verantwoordelijk voor de vrijwilligerscommissie. Zij is aanspreekpunt voor de activiteitencommissie en organiseert het heffen van entree en ontvangen van de scheidsrechters bij wedstrijden van het eerste elftal. Zij is aanspreekpunt voor de supportersvereniging.